Het Fonds van Stein is een particuliere stichting die financiële hulp kan geven aan inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in een acute noodsituatie. Om voor een uitkering uit het fonds in aanmerking te komen, is uw noodsituatie van dien aard dat u geen of niet genoeg ondersteuning kunt krijgen uit andere overheidsregelingen als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Participatiewet. Onze hulp kan bestaan uit een financiële tegemoetkoming van kosten voor een specifieke uitgave. De tegemoetkoming betalen wij aan de leverancier van de diensten of goederen.


De samenstelling van het bestuur en de jaarverslagen van het Fonds van Stein kunt u opvragen via het contactformulier op deze site. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten. We zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij deze voor onze dienstverlening noodzakelijk zijn én wij hiervoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Onze privacy verklaring kunt u bij ons aanvragen via het contactformulier.


Het Fonds van Stein betaalt financiële noodhulp uit de renteopbrengsten en het kapitaal dat in het verleden is verkregen (zie geschiedenis). Wilt u – als privépersoon of vanuit uw bedrijf of instelling ook iets betekenen voor mensen die acuut in nood zijn geraakt?
Een schenking aan het Fonds van Stein heeft fiscale voordelen, want de Belastingdienst heeft het Fonds tot ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, verklaring.
Wilt u ons melden dat u wilt doneren of gaat legateren? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site .