Het Fonds van Stein biedt u als inwoner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk financiële hulp in een acute noodsituatie waarin de bestaande regelingen u maar gedeeltelijk of helemaal niet uit kunnen helpen. U kunt daarbij denken aan een bijdrage in

• dringende medische of verzorgingskosten (eigen bijdrage AWBZ, WMO e.d.)
• bijkomende kosten bij schuldbemiddeling of -sanering
• reis- en schoolkosten van schoolgaande kinderen
• kosten ter voorkoming van huisuitzetting.

Wij leveren geen standaardproduct maar maatwerk.